تناقضات کتاب مقدس

پادشاهی در 8 سالگی یا 18 سالگی؟ در 22 سالگی یا 42 سالگی؟

hashie bala

   

نویسنده: زهرا مرادی

      

یکی دیگر از موارد تناقض در کتاب مقدس، سن یهویاکین در موقع رسیدن به پادشاهی است که یک جا نوشته شده در 8 سالگی و جای دیگر آمده در 18 سالگی به پادشاهی رسید:

-    "و يهوياکين هجده ساله بود که پادشاه شد ..."[1]

-    "يهوياکين هشت ساله بود که پادشاه شد ..."[2]

اگر چه سن پادشاهیِ این شخص اهمیتی ندارد ولی وجود چنین تناقضاتی در کتاب مقدس، حاکی از آن است که این کتاب، به دور از خطا نیست و در موضوعات مهم‌تر نیز قابل اعتماد نخواهد بود. از همین رو برای آنکه افراد بیشتری در تقدّس و الهی بودن کتاب مقدس دچار شک و تردید نشوند، این اختلاف نیز همچون بسیاری از تناقضات دیگر در کتب مقدس جدید پوشانده شده و در چاپ های جدید، عدد 8 به 18 تغییر کرده است!

شبیه همین تناقض درباره‌ی پادشاهی اخزیا نیز وجود دارد که آنجا هم به همین شیوه، در متن کتاب مقدس دست برده شده و در کتب جدید، دیگر مغایرتی به چشم نمی خورد. در حالی که به عنوان نمونه، در کتاب مقدس چاپ 1987 این تناقض قابل مشاهده بوده:

-    "و اخزيا چون پادشاه شد بيست و دو سال داشت ..."[3]

-    "و اخزیا چهل و دو ساله بود که پادشاه شد ..."[4]

     


[1] کتاب مقدس چاپ 1987، عهد عتیق، دوم پادشاهان، باب 24، بند 8.

[2] کتاب مقدس چاپ 1987، عهد عتیق، دوم تواریخ، باب 36، بند 9.

[3] کتاب مقدس چاپ 1987، عهد عتیق، دوم پادشاهان، باب 8، بند 26.

[4]کتاب مقدس چاپ 1987، عهد عتیق، دوم تواریخ، باب 22، بند 2.

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو