تناقضات کتاب مقدس

هارون در موسیره در گذشت یا در کوه هور؟

hashie bala

   

نویسنده: زهرا مرادی

      

اینکه هارون در کجا فوت نموده، اهمیت چندانی ندارد ولی وقتی کتابی که آن را متصل به روح القدس می‌دانند، مکان درگذشت وی را دو جای متفاوت - که اتفاقا فاصله‌ی زیادی نیز از یکدیگر دارند - عنوان می‌کند، ماجرا مهم می‌شود!

تورات، یک جا می‌گوید هارون در کوه هور فوت نمود و در جای دیگر می‌گوید در منطقه‌ای به نام موسیره درگذشت:

-    "... از کوه هور بالا رفتند. وقتی که به بالای کوه رسیدند، موسی لباس کاهنی را از تن هارون درآورد و به پسرش العازار پوشانید. هارون در آنجا روی کوه درگذشت ..."[1]

-    "سپس قوم اسرائیل از ئبیروت بنی یعقان به موسیره کوچ کردند. در آنجا هارون درگذشت و مدفون گردید و پسرش العازار به جای او به خدمت کاهنی پرداخت."[2]


[1] عهد عتیق، تورات، سِفر اعداد، باب 20، بندهای 27 و 28.

[2] عهد عتیق، تورات، سِفر تثنیه، باب 10، بند 6.

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو