مسیحیت

مسیحیت

hashie bala

حدود دو هزار سال پیش در منطقه‌‌ی فلسطین میان اقلیتی کوچک بنام یهود، فرزندی بنام عیسی مسیح متولد شد. وی از جانب خدا ماموریت یافت تا تنها یهودیان ( ونه اقوام دیگر) را نسبت به کارهای ناشایستی که مرتکب می شدند، بیم و انذار دهد. ضمنا مامور بود نزدیکی ظهورسَروَر و نجات بخش جهان محمد(ص) را نیز به یهودیان بشارت دهد. با خدعه‌ی هواپرستان یهود، تعالیم عیسی مسیح دچار تحریف اساسی شد. پولس یهودی به طمع قدرت و ثروت، بر خلاف نظر عیسی مسیح، آئین وی را که باید تنها در میان بنی اسراییل تبلیغ می شد، در میان اقوام دیگر تبلیغ کرد. در قرون بعدی ثمره این خیانت، به وجود آمدن فرقه هایی تحت عنوان مسیحیت تبشیری گردید. برای آشنایی بیشتر با تفکرات مسیحیت و خاصه مسیحیت تبشیری به بخش های زیر مراجعه فرمایید.

 

شریعت مسیحپیامبران در کتاب مقدسخدا در کتاب مقدسآشنایی با کتاب مقدس
فدا و گناه نخستینالوهیت مسیحتثلیثعلم و کتاب مقدس
تناقضات کتاب مقدسنقد کتاب مقدسخشونت در کتاب مقدسزن در کتاب مقدس

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو