تناقضات کتاب مقدس

یهوشافاط بتكده های روی تپه را خراب کرد یا خیر؟

hashie bala

   

نویسنده: زهرا مرادی

      

بر اساس نقل عهد عتیق، يهو شافاط يكي از پادشاهان بني اسرائيل بود که خدا از نحوه‌ی سلطنتش رضایت داشت. هنگامی که کتاب مقدس از اقدامات وی تعریف می‌کند، در بخش تواریخ می‌گوید یهوشافاط بت های روی تپه را خراب کرد ولی در بخش پادشاهان می‌نویسد بت های روی تپه را خراب نکرد:

-    "پس خداوند موقعیت سلطنت یهوشافاط را تحکیم نمود ... یهوشافاط با دل و جان، خداوند را خدمت می‌کرد. او بتکده‌های روی تپه‌ها را خراب کرد و بت‌های شرم‌آور اشیره را درهم شکست."[1]

-    "یهوشافاط در سن سی و پنج سالگی بر تخت نشست و بیست و پنج سال در اورشلیم سلطنت کرد ... او هم مثل پدر خود آسا مطابق میل خداوند عمل می‌کرد به جز در یک مورد و آن اینکه بتخانه‌های روی تپه‌ها را از بین نبرد ..."[2]


[1] عهد عتیق، دوم تواریخ، باب 17، بندهای 5 و 6.

[2] عهد عتیق، اول پادشاهان، باب 22، بندهای 42 و 43.

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو