تناقضات کتاب مقدس

پسری بزرگ‌تر از پدر!

hashie bala

   

نویسنده: زهرا مرادی

      

در نقل داستان بنی اسراییل، وقتی سخن به حکومت یهورام می‌رسد، کتاب مقدس می‌گوید وی در سن 32 سالگی پادشاه شد، 8 سال حکومت کرد تا اینکه در اثر بیماری روده که خدا به واسطه‌‌ی گناهانش بر او چیره کرده بود، از دنیا رفت. بلافاصله پس از یهورام پسر کوچش اخزیا که 42 ساله بود، بر تخت نشست. بنابراین، یهورام در سن 40 سالگی در حالی‌که پسری 42 ساله داشته، می‌میرد!

"او ( یهورام) سی و دو ساله بود که پادشاه شد و هشت سال در اورشلیم سلطنت نمود و بدون آنکه بر او رقّتی شود رحلت کرد ... و ساکنان اورشلیم پسر کهترش اخزیا را در جایش بپادشاهی نصب کردند زیرا ... همه پسران بزرگش را کشته بودند ... و اخزیا چهل و دو ساله بود که پادشاه شد ..."[1]

داستان فوق، از کتاب تواریخِ عهد عتیق روایت گردید. این، در حالی است که در کتاب پادشاهانِ عهد عتیق، سن اخزیا به هنگام فوت پدر، 22 سال گزارش شده است.

بدین ترتیب، اگر کتاب تواریخ را الهام روح القدس بدانیم، باید در اعتبار کلام روح القدس تردید نماییم که مرتکب چنین اشتباهی شده و سن پدر را کم‌تر از پسر، به نویسنده الهام نموده است! اگر هم بگوییم روح القدس عاری از خطا و اشتباه است، این اشتباه فاحش کتاب تواریخ و تناقض آن با کتاب پادشاهان را چگونه توجیه نماییم؟ حتی اگر این خطا را به نسخه نویسانِ کتاب مقدس نسبت دهیم، آیا می‌توان قاطعانه گفت سایر قسمت های کتاب، از این قبیل اشتباهات و یا تحریفات، مصون مانده‌اند؟ آیا وقتی خطای بشری تا این اندازه در متن کتاب مقدس، خلل وارد می‌سازد، می‌توان با خیالی آسوده سایر جملات را ملهم از روح القدس دانست؟

البته نکته‌ی جالب توجه اینجاست که: مسیحیان، در کتب مقدسی که بعدها چاپ نمودند، سن اخزیا را به 22 سالگی تغییر دادند تا دیگر چنین اشکالی بر کتاب، وارد نباشد!

      


[1] کتاب مقدس چاپ 1987، عهد عتیق، دوم تواریخ، باب 21، بند 20 تا باب 22، بند 2.

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو