تناقضات کتاب مقدس

هفتصد، هزار و هفتصد یا هفت هزار؟ مسئله، تناقض است!

hashie bala

   

نویسنده: زهرا مرادی

      

نمونه‌ی دیگری از تناقضات کتاب مقدس، تعداد کشته شدگان سوری ها در جنگ با داود است. عهد عتیق، تعداد سربازان کشته شده از سپاه سوری ها را در دو جای متفاوت از کتاب، دو عدد مختلف نقل می‌کند:

-    "داود ... با سربازان سوری وارد جنگ شد. ولی سوری ها باز هم گریختند و داود و سربازانش هفتصد عرابه سوار و چهل هزار اسب سوار سوری را کشتند ..."[1]

-    "داود ... با نیروهای دشمن وارد جنگ شد ولی سوری ها باز هم گریختند و داود و سربازانش هفت هزار عرابه سوار و چهل هزار پیاده سوری را کشتند ..."[2]

همچنین، در تعداد اسرایی که داود در جنگ با پادشاه صوبه به اسارت گرفت نیز، تناقضاتی وجود دارد:

-    "و داود هزار و هفتصد سوار ... از او گرفت"[3]

-    "و داود ... هفت هزار سوار ... از او گرفت"[4]

البته این اختلاف در تعداد اسرا در کتاب های مقدسِ جدیدتر دیگر دیده نمی شود و 1700 نفر به 7000 نفر تبدیل گشته است!

واضح است که موضوع مورد تناقض یعنی تعداد عرابه سوارهای کشته شده یا تعداد اسرا حائز اهمیت نیست، اما آنچه مهم است، وجود تناقض در کتابی است که الهام روح القدس و عاری از خطا شمرده می‌شود. وگرنه چه اهمیتی دارد که بفهمیم بالاخره داود هفتصد عرابه‌ران را کشت یا هفت‌هزار؟ چهل‌هزار سربازِ سواره را از دم تیغ گذراند یا چهل‌هزار سربازِ پیاده؟ هزار و هفتصد سواره را اسیر کرده یا هفت هزار؟ مهم این است که کتاب آسمانی نباید حاوی خطاهای زمینی باشد!

     


[1] عهد عتیق، دوم سموییل، باب 10، بندهای 17 و 18.

[2] عهد عتیق، اول تواریخ، باب 19، بندهای 17 و 18.

[3] کتاب مقدس چاپ 1987، عهد عتیق، دوم سموییل، باب 8، بند 4.

[4] کتاب مقدس چاپ 1987، عهد عتیق، اول تواریخ، باب 18، بند 4.

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو