تناقضات کتاب مقدس

نمونه‌ی تناقضات عهد جدید با عهد قدیم

hashie bala

   

نویسنده: زهرا مرادی

      

نمونه‌ای از تناقض با عهد قدیم از انجیل متی:

در انجیل متی ذیل شجره نامه‌ی عیسی چنین آمده:

"یوشیا پدر یکنیا[1] و برادران او بود که در زمان تبعید بنی اسراییل به بابل، بدنیا آمدند."[2]

اما این مطلب با عهد عتیق در تناقض است. چراکه

-    اولا: یوشیا سال ها پیش از تبعید بنی اسراییل وفات کرده بود و اصلا در آن زمان، در قید حیات نبوده که صاحب فرزندی به نام یکنیا شود.[3]

-    دوم: یکنیا هجده سال پیش از زمانی که انجیل متی ادعا می‌کند به دنیا آمده بود و پیش از اسارت، مدتی نیز بر اورشلیم سلطنت نمود.[4]

-    سوم: اصلا یکنیا فرزند یوشیا نیست؛ بلکه پسر یهویاقیم است.[5]

نمونه‌ای از تناقض با عهد قدیم از انجیل لوقا:

انجیل لوقا در ذکر نام اجداد عیسی به دو شخصیت به نام نیری و سائلتی ئیل (شئلت ئیل) اشاره می‌کند که پدر و پسر هستند؛ در حالیکه طبق عهد عتیق، پدر سائلتی ئیل، یهویاکین است و نه نیری:

-    انجیل لوقا: پدر سائلتی ئیل، نیری بود.[6]

-    اول تواریخ: پدر سائلتی ئیل، یهویاکین بود.[7]

       


[1] یكُنْیا در کتاب مقدس یهُویاكین و كنیاهو نیز نامیده شده است.

[2] عهد جدید، انجیل متی، باب 1، بند 11.

[3] طبق عهد عتیق، پس از مرگ یوشیا، یهوآحاز، به سلطنت می‌رسد و سه ماه حکومت می‌کند. پس از او یهویاقیم، پادشاه می‌شود و یازده سال سلطنت می‌کند. سپس یهویاکین، پادشاه می‌شود و سه ماه پس از سلطنتش ماجرای تبعید بنی اسراییل اتفاق می‌افتد. با این حساب یوشیا یازده سال و اَندی پیش از تبعید بنی اسراییل، مرده بوده: "... مردم یهودا پسر او (یوشیا) یهوآحاز را به پادشاهی خود انتخاب کردند. یهوآحاز بیست و سه ساله بود که پادشاه شد و سه ماه در اورشلیم سلطنت کرد ... یهویاقیم بیست و پنج ساله بود که پادشاه یهودا شد و یازده سال در اورشلیم سلطنت کرد ...": عهد قدیم، دوم پادشاهان، باب 23، بندهای 30، 31 و 36 ؛ "پس از مرگ یهویاقیم پسرش یهویاکین بجای او بر تخت سلطنت نشست ... یهویاکین هجده ساله بود که پادشاه یهودا شد و سه ماه در اورشلیم سلطنت کرد. در دوره سلطنت یهویاکین، قشون نبوکدنصر، پادشاه بابل، اورشلیم را محاصره کرد ... نبوکدنصر، یهویاکین را با مادر و زنان او، فرماندهان و مقامات مملکتی به بابل برد. همچنین تمام سربازان جنگ آزموده را که هفت هزار نفر بودند و هزار صنعتگر و آهنگر را اسیر کرده، به بابل برد": عهد قدیم، دوم پادشاهان، باب 24، بندهای 6 تا 16.

[4] "یهویاکین هجده ساله بود که پادشاه یهودا شد و سه ماه در اورشلیم سلطنت کرد. در دوره سلطنت یهویاکین، قشون نبوکدنصر، پادشاه بابل، اورشلیم را محاصره کرد ... نبوکدنصر، یهویاکین را با مادر و زنان او، فرماندهان و مقامات مملکتی به بابل برد. همچنین تمام سربازان جنگ آزموده را که هفت هزار نفر بودند و هزار صنعتگر و آهنگر را اسیر کرده، به بابل برد": عهد قدیم، دوم پادشاهان، باب 24، بندهای 8 تا 16.

[5] "پسران یوشیا: یوحانان، یهویاقیم، صدقیا و شلوم. پسران یهویاقیم: یکنیا و صدقیا.": عهد قدیم، اول تواریخ، باب 3، بندهای 15 و 16.

[6] عهد جدید، انجیل لوقا، باب 3، بند 27.

[7] "پسران یهویاکین (که به اسیری رفت) اینها بودند: شئلت ئیل (سائلتی ئیل)، ملیکرام، فدایا، ...": عهد قدیم، اول تواریخ، باب 3، بندهای 17 و 18.

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو