تناقضات کتاب مقدس

تناقض در اسامی حواریون

hashie bala

   

نویسنده: زهرا مرادی

      

نکته‌ی عجیب این است که اناجیل، حتی در معرفی حواریون حضرت عیسی با یکدیگر تناقض دارند. متی "لبی معروف به تدی" را از حواریون می‌شمارد ولی لوقا به جای تدی، "یهودا برادر یعقوب" را حواری می‌نامد:

-    "و نامهای دوازده رسول این است اول شمعون معروف به پطرس و برادرش آندریاس؛ یعقوب بن زبدی و برادرش یوحنا فیلپس و برتولما؛ توما ومتای باجگیر؛ یعقوب بن حلفی و لبی معروف به تدّی؛ شمعون قانوی و یهودای اسخریوطی که او را تسلیم نمود"[1]

-    "و چون روز شد، شاگردان خود را پیش طلبیده دوازده نفر از ایشان را انتخاب کرده ایشان را نیز رسول خواند یعنی شمعون که او را پطرس نیز نام نهاد و برادرش اندریاس؛ یعقوب و یوحنا؛ فیلپس و برتولما؛ متی و توما؛ یعقوب بن حلفی و شمعون معروف بغیور؛ یهودا برادریعقوب و یهودای اسخریوطی که تسلیم‌کننده وی بود"[2]

علاوه بر تناقض مذکور در اناجیل، در چاپ‌های مختلف کتاب مقدس نیز درباره‌ی حواریون، اختلاف وجود دارد. به طور نمونه، در کتاب مقدس تفسیری چاپ سال 1995، به جای برادر یعقوب، پسر یعقوب آمده است!

آیا وقتی در باب چنین موضوع ساده اما مهمی اناجیل به تناقض گویی افتاده‌اند، می‌توان در سایر امور به کتاب مقدس اطمینان نمود؟ آیا عقل، به نتیجه‌ای جز این می‌رسد که:

"کتاب مقدس فعلی، قابل اعتماد نیست"؟!

     


[1] کتاب مقدس چاپ 1987، عهد جدید، انجیل متی، باب 10، بندهای 3 و 4.

[2] کتاب مقدس چاپ 1987، عهد جدید، انجیل لوقا، باب 6، بندهای 13 تا 16.

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو