تناقضات کتاب مقدس

سر عیسی معطر می‌شود یا پاهای او؟

hashie bala

   

نویسنده: زهرا مرادی

      

در عهد جدید چنین نقل شده که در ضیافتی که مردم به افتخار عیسی ترتیب داده بودند، زنی نزد عیسی آمده و یک شیشه عطر را بر روی ایشان می‌ریزد. اما جزییات این داستان در انجیل یوحنا و مرقُس، به گونه‌ای متفاوت از هم بیان گردیده است. مرقُس می‌گوید آن زن، سر عیسی را معطر نمود ولی یوحنا می‌نویسد عطر را بر پاهای عیسی ریخته است:

-    "... وقت شام، زنی با یک شیشه عطر گران‌قیمت وارد شد و شیشه را باز کرد و عطر را بر سر عیسی ریخت."[1]

-    "آنگاه مریم یک شیشه عطر سنبل خالص گران‌قیمت گرفت و آن را روی پایهای عیسی ریخت و با موهای سر خود آنها را خشک کرد ..."[2]

آنچه مهم است، قطعا این مسئله نیست که سر عیسی معطر شده یا پاهای او؛ مگر چه تفاوتی می‌کند؟ بلکه مهم این است که چرا باید روح القدس به نویسندگان این دو کتاب، دو چیز مغایر با هم را الهام سازد؟

آیا روح القدس در آن ضیافت حضور نداشته و به اقوال گوناگون مردم اعتماد نموده است؟ آیا روح القدس خاطره‌ی آن روز را به خوبی به خاطر نمی آورده که به مرقُس گفته سر عیسی ولی به یوحنا الهام کرده پای عیسی معطر شده است؟ آیا می‌توان به الهام کننده‌ای که گاه و بی گاه جملات ضد و نقیض الهام می‌کند، اعتماد نمود؟ آیا به راستی چنین اشتباهاتی از روح القدس سر زده یا نویسندگان این کتب آنچه خود صحیح می‌پنداشته اند، به رشته‌ی تحریر در آورده‌اند و بعدها عده‌ای نوشتجات ایشان را به روح القدس نسبت داده‌اند؟

     


[1] عهد جدید، انجیل مرقُس، باب 14، بند 3.

[2] عهد جدید، انجیل یوحنا، باب 12، بند 3.

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو