تناقضات کتاب مقدس

دو شاهد و دو شهادت متناقض

hashie bala

   

نویسنده: زهرا مرادی

      

به نقل از عهد جدید، عیسی پیش از دستگیری و مصلوب شدن، شاگردانش را جمع می‌کند و بر سر میز شام (شام آخر)، درباره‌ی خیانتی که به وی می‌شود، پیشگویی می‌نماید. این ماجرا را متی و یوحنا که هر دو از حواریون عیسی محسوب می‌گردند، در اناجیل خود، به دو گونه‌ی متناقض نقل کرده‌اند. به نقل از انجیل متی، عیسی گفت تسلیم کننده‌ی او کسی است که دستش را با عیسی در ظرف فرو می‌برد. اما انجیل یوحنا می‌گوید عیسی گفت کسی که من به او لقمه می‌دهم، فرد خائن است:

-    "او (عیسی) جواب داد: «آنکه دستش را اول با دست من بسوی بشقاب دراز کرد، همان کسی است که به من خیانت می‌کند ..."[1]

-    "فرمود: «آن کسی است که من یک لقمه می‌گیرم و به او می‌دهم.» ..."[2]

حواریون عیسی، شاهدان زندگی ایشان محسوب می‌شوند و به فرض اینکه غیر از یهودای خائن، سایر حواریون، افرادی صادق و مورد تایید عیسی بوده باشند، سخن شان ارزش ویژه‌ای خواهد داشت. چراکه ایشان از نزدیک شاهد وقایع تلخ و شیرین زندگی عیسی بوده‌اند و بهتر از هر کسی می‌توانند اتفاقات آن ایام را بیان کنند. ولی اگر یک ماجرا از زبان دو حواری که خود در صحنه حاضر و شاهد بوده‌اند، به دو گونه‌ی متفاوت نقل شود، به ناچار به یکی از نتایج زیر خواهیم رسید:

-    احتمال نخست: به نقل قول حواریون نمی توان اعتماد کامل داشت. چراکه آنها هم ممکن است دچار خطا و یا حتی تحریف واقعیت شده باشند. در نتیجه اناجیل متی و یوحنا که به حواریون منسوب است، فاقد اعتبار خواهد بود. در مرتبه‌ی بالاتر، دو انجیل دیگر و سایر فقرات عهد جدید نیز که توسط افرادی غیر از حواریون به رشته‌ی تحریر در آمده‌اند، بی ارزش می‌باشد. زیرا وقتی نتوان به سخنان شاهدین عینی اعتماد نمود، چگونه می‌توان به نقل قولی که با واسطه به دیگر نویسندگان عهد جدید رسیده، اعتماد کرد؟

-    احتمال دوم: بخش هایی از عهد جدید که به حواریون منسوب است، در واقع نوشته‌ی غیر حواریونی بوده که ممکن است تشابه اسمی با متای حواری و یا یوحنای حواری داشته اند. این احتمال نیز وجود دارد نویسندگانی آنها را به روایت از متی و یوحنا نگاشته باشند و بعدها به اشتباه، این آثار نوشته‌ی متی و حواریون اعلام شده باشد. به هر حال، اگر این مطالب توسط حواریون نوشته نشده باشد، از آنجا که هیچ شناختی درباره‌ی نویسندگان واقعی این کتُب در دسترس نیست و نمی توان درباره‌ی ایمان، صداقت و نیت ایشان سخنی گفت، آثارشان نیز فاقد اعتبار خواهد بود.

هر کدام از حالات فوق را که متصور شویم، باز به این نتیجه می‌رسیم که:

"کتاب مقدس فعلی نمی تواند مقدس و مورد تایید خدا باشد."

    


[1] عهد جدید، انجیل متی، باب 26، بند 23.

[2] عهد جدید، انجیل یوحنا، باب 13، بند 26.

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو