تناقضات کتاب مقدس

عاقبت یهودای خائن با دو روایت متفاوت در عهد جدید

hashie bala

   

نویسنده: زهرا مرادی

      

کتاب مقدس، سرنوشت یهودا شاگرد خیانت کار عیسی را به دو گونه‌ی متفاوت شرح داده است.

در انجیل متی چنین آمده که یهودا از کار خود پشیمان می‌شود و پولی را که بابت تسلیم نمودن عیسی به دست آورده بود، پس می‌آورد اما کاهنان نمی پذیرند. یهودا نیز پول ها را بر زمین انداخته، از ناراحتی، خود را دار می‌زند. کاهنان نیز با آن پول زمینی برای دفن خارجی ها می‌خرند. اما در اعمال رسولان، سخنی از پشیمانی وی نیست. بلکه چنین روایت شده که یهودا با پولی که از خیانت به عیسی به دست آورده بود، خود زمینی می‌خرد و در همان جا با سر به زمین می‌خورد و تمام روده هایش بیرون می‌ریزد:

-     "اما يهوداي خائن ، وقتي ديد كه عيسي به مرگ محكوم شده است ، از كار خود پشيمان شد و سي سكه نقره اي را كه گرفته بود، نزد كاهنان اعظم و سران قوم آورد تا به ايشان بازگرداند. او به آنان گفت : «من گناه كرده ام چون باعث محكوميت مرد بيگناهي شده ام.» آنان جواب دادند: «به ما چه ؟ خودت خواستي!» پس او سكه ها را در خانه خدا ريخت و بيرون رفت و خود را با طناب خفه كرد. كاهنان اعظم سكه ها را از روي زمين جمع كردند و ... قرار بر اين شد كه با آن پول قطعه زميني را بخرند كه كوزه گرها از خاكش استفاده مي كردند، و از آن زمين بعنوان قبرستان خارجي هايي استفاده كنند كه در اورشليم فوت مي شدند. به همين ، دليل آن قبرستان تا به امروز نيز به «زمين خون» معروف است ."[1]

-    "يهودا يكي از ما بود. او را نيز عيسي مسيح انتخاب كرده بود تا مانند ما رسول خدا باشد ولي با پولي كه بابت خيانت خود گرفت، مزرعه اي خريد، در همانجا با سر سقوط كرد، از ميان دو پاره شد و تمام روده هايش بيرون ريخت. خبر مرگ او فوري در شهر پيچيد و مردم اسم آن زمين را «مزرعه خون» گذاشتند ..."[2]

به نظر می‌رسد نویسندگان این دو داستان، نه تنها به یک منشأ الهی وصل نبوده‌اند بلکه آنچه روایت کرده‌اند، یک کلاغ، چهل کلاغ شده‌ی داستانی است که در میان مردم آن روزگار باب بوده است. چراکه تنها چیزی که بین این دو روایت مشترک است، اسم آن زمین است که به مزرعه یا زمین خون شُهره گردیده ولی درباره‌ی وجه تسمیه‌ی آن، اقوال، مختلف است.

    


[1] عهد جدید، انجیل متی، باب 27، بندهای 3 تا 8.

[2] عهد جدید، اعمال رسولان، باب 1، بندهای 17 تا 19.

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو