تناقضات کتاب مقدس

شش یا هشت؟ تناقض در الهام روح القدس، مسئله این است!

hashie bala

   

نویسنده: زهرا مرادی

      

زمان وقوع یک ماجرا در دو انجیل مرقس و لوقا، متفاوت نقل شده است:

-    "عیسی به شاگردان خود فرمود: «بعضی از شما که الان در اینجا ایستاده اید، پیش از مرگ، ملکوت خدا را با تمام شکوهش خواهید دید.» شش روز بعد، عیسی با پطرس، یعقوب و یوحنا به بالای تپه ای رفت. کس دیگری در آنجا نبود. ناگاه صورت عیسی بطرز پرشکوهی شروع به درخشیدن کرد"[1]

-     "اما یقین بدانید که در اینجا کسانی ایستاده اند که تا ملکوت خدا را نبینند، نخواهند مرد.» هشت روز پس از این سخنان، عیسی به همراه پطرس، یعقوب، و یوحنا، بر فراز تپه ای برآمد تا دعا کند. به هنگام دعا، ناگهان چهره عیسی نورانی شد و لباس او از سفیدی، چشم را خیره می‌کرد."[2]

ممکن است موضوع این تناقض، در اذهان خوانندگان، از اهمیت خاصی برخوردار نباشد؛ اما باید یادآوری کنیم مسیحیان معتقدند تمامی جملات این کتاب، الهام روح القدس است. بنابراین، آیا این روح القدس بوده که مرتکب چنین تناقض گویی گشته است؟! و یا حقیقت این است که نویسندگان این کتب اشتباه کرده‌اند؟ پاسخِ هر کدام از این دو سوال که مثبت باشد، تفاوتی نخواهد کرد چراکه نتیجه در هر دو حالت یکی است:

"کتاب مقدس، عاری از خطا نیست"!

     


[1] عهد جدید، انجیل مرقُس، باب 9، بندهای 1 و 2.

[2] عهد جدید، انجیل لوقا، باب 9، بندهای 27 تا 29.

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو