خدا در کتاب مقدس

خدایی شبیه انسان!

hashie bala

   

نویسنده: زهرا مرادی

      

کتاب مقدس، خدا را موجودی شبیه انسان معرفی می‌کند. در تورات چنین می‌خوانیم:

"و خدا گفت‌: «آدم‌ را بصورت‌ ما و موافق‌ شبیه‌ ما بسازیم‌ تا بر ماهیان‌ دریا و پرندگان‌ آسمان‌ و بهایم‌ و بر تمامی‌ زمین‌ و همة‌ حشراتی‌ كه‌ بر زمین‌ می‌خزند، حكومت‌ نماید.» پس‌ خدا آدم‌ را بصورت‌ خود آفرید. او را بصورت‌ خدا آفرید. ایشان‌ را نر و ماده آفرید‌»"[1]

"هنگامی‌ كه‌ خدا خواست‌ انسان‌ را بیافریند، او را شبیه‌ خود آفرید."[2]

    


[1] عهد عتیق، تورات، سِفر پیدایش، باب 1، بندهای 26 و 27. این عبارات، در کتاب مقدس تفسیری، با این جمله بندی آمده: "سرانجام‌ خدا فرمود: «انسان‌ را شبیه‌ خود بسازیم‌، تا بر حیوانات‌ زمین‌ و ماهیان‌ دریا و پرندگان‌ آسمان‌ فرمانروایی‌ كند.» پس‌ خدا انسان‌ را شبیه‌ خود آفرید. او انسان‌ را زن‌ و مرد خلق‌ كرد". در کتاب مقدس به زبان انگلیسی (ترجمه‌ی کینگ جیمز) نیز چنین ترجمه گردیده:

“And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.”

[2] عهد عتیق، تورات، سِفر پیدایش، باب 5، بند 1.

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو