خدا در کتاب مقدس

خدایی که از شباهت زیاد مخلوق به خالقش می هراسد!

hashie bala

   

نویسنده: زهرا مرادی

      

خدای کتاب مقدس، از اینکه مخلوقش تا اندازه ی زیادی شبیه خالق خویش شده، نگران می شود و تصمیم می گیرد مانعِ جاودانگی او گردد:

"و خداوند خدا گفت‌ همانا انسان‌ مثل‌ يكي‌ از ما شده‌ است‌ كه‌ عارف‌ نيك‌ و بد گرديده‌. اينك‌ مبادا دست‌ خود را دراز كند و از درخت‌ حيات‌ نيز گرفته‌ بخورَد و تا به‌ ابد زنده‌ ماند. پس خداوند او را از باغ عدن بیرون کرد ..."[1]

البته تمهیدات خدا به همین جا ختم نمی شود، بلکه از ترس انسان، فرشتگانی را با شمشیرهایی آتشین برای محافظت از درخت حیات می گمارد.[2]

    


[1] عهد عتیق، تورات، سِفر پیدایش، باب 3، بندهای 22 و 23.

[2] "... در سمت شرقی باغ عدن، فرشتگانی قرار داد تا با شمشیر آتشینی که به هر طرف می چرخید، راه «درخت حیات» را محافظت کند": عهد عتیق، تورات، سِفر پیدایش، باب 3، بند 24.

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو