تناقضات کتاب مقدس

صلیب عیسی را چه کسی حمل می‌کرد؟ عیسی یا شمعون؟

hashie bala

   

نویسنده: زهرا مرادی

      

در انجیل یوحنا گفته شده هنگامی که سربازان، عیسی را برای مصلوب ساختن می‌بردند، صلیب را بر دوش خود عیسی گذاشته بودند، اما در انجیل لوقا شخصی به نام شمعون، حامل صلیب عیسی معرفی شده است:

-    "پس پیلاطوس، عیسی را در اختیار ایشان گذاشت تا اعدام شود. سربازان او را گرفته، بردند و صلیب را بر دوشش گذاشتند و از شهر بیرون بردند تا به محلی به نام «جمجمه» رسیدند ... در آنجا او را با دو نفر دیگر مصلوب کردند ..."[1]

-    "و پیلاطوس ... عیسی را تحویل داد ... سربازان رومی، عیسی را بردند. هنگامی که می‌رفتند، مردی به نام «شمعون قیروانی» را که از مزرعه به شهر باز می‌گشت، مجبور کردند که صلیب عیسی را بردارد و به دنبال او ببرد."[2]

     


[1] عهد جدید، انجیل یوحنا، باب 19، بندهای 16 تا 18.

[2] عهد جدید، انجیل لوقا، باب 23، بندهای 24 تا 27.

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو