جهان در انتظار

jahan.jpg
جهان در انتظار
سال ویرایش: 1399
جهان منتظر است؛ همه­ ی مردمان منتظرند؛ منتظر منجی­ ای که وعده داده شده ­ی خداست و همه­ ی پیامبران و ادیان الهی نوید آمدنش را داده ­اند. مصلح موعودی که: زردشتیان او را «سوشیانت» صدا می کنند؛ مسیحیان به «پسر انسان»؛ یهودیان به «ماشیح»؛ و مسلمانان او را «مهدی» می شناسند. بیاییم همدل و هم زمان برای آمدن این منجی آسمانی دست به دعا برداریم. بخواهیم که مصلح موعود بیاید.
کلیپ جهان در انتظار- میلاد امام زمان عج
کلیپ جهان در انتظار- میلاد امام زمان عج
کلیپ جهان در انتظار- میلاد امام زمان عج

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو