معدن حکمت خدا

shahadatImamBaqer.jpg
معدن حکمت خدا
سال تولید: 1396
خدا امام باقر را با این صفت معرفی می کند، شبیه به جدش محمّد است او باقر علم من، یعنی شکافنده ی تمام علوم الهی است ... او معدن حکمت خداست، حکمت یعنی ...
DB720.png
DB360.png
DB240.png

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو