عرفان‌های غربی

 عرفان های غربی

hashie bala

رفتارهای خشن و ناعادلانه‌‌ی کلیسا و همچنین تعارض‌های بیشمار کتاب مقدسِ تحریف شده با واقعیت‌های علمی، رفته رفته مردم غرب را از دین گریزان کرد. اما نتیجه ی فاصله گرفتنِ مردم از دین و به تَبَع آن خدا، جامعه را به سرعت به قهقرای بی اخلاقی و اضطراب کشاند. از این رو مکاتب و روش هایی ابداع شد تا این خلأ را پر کند و فرد را به آرامش برساند. در همین راستا عرفان‌های غربی یکی پس از دیگری قد علم کردند.

 

maghalat.png

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو