مسیحیت

 مسیحیت

hashie bala

حدود دو هزار سال پیش در منطقه‌‌ی فلسطین، دینی ظهور کرد که مسیحیت نام گرفت. با خدعه‌ی بزرگان یهود، این دین دچار تحریف اساسی شد. اما با وجود همه‌ی تحریف‌ها و چالش ها، چون سران صهیونیسم، مسیحیان را به عنوان ابزاری برای رسیدن به آرمان های خود می‌خواستند، شروع به تبلیغ مسیحیتِ دست ساز خود در جهان نمودند. ثمره‌ی تلاش آنها به وجود آمدن فرقه هایی تحت عنوان مسیحیت تبشیری یا مسیحیت صهیونیسم گردید. برای آشنایی بیشتر با مسیحیتِ امروزی به بخش های زیر مراجعه فرمایید.

 

madakhel.png
ashnaii.png
tarikhche.png
besharat.png
tanaghoz.png
taslis.png
png.ng
feda.png

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو