بهائیت

 بهاییت

hashie bala

از آغاز غیبت حضرت مهدی علیه السلام همواره افرادی خود را منجی موعود خوانده‌اند و یا به دروغ، مدعیِ نیابت خاص امام زمان در میان مردم شده اند. از آنجا که عموم مردم، به اهل بیتِ پیامبر عشق می‌ورزیده‌‌‌اند و همچنین در آرزوی نجات بخشی آسمانی بودند تا از گرفتاری‌های زمانه رهایی یابند، گاه فریب این ادعاها را می‌خوردند. شکل گیری فرقه هایی همچون بابیه و بهاییت نمونه‌های تلخی از همین جریان است.

 

tanaghoz.png
maghalat.png
bahaii.png

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو