اسوه صابران (ع)

09K.jpg
گزیده سخنرانی ها
اسوه صابران (ع)
سخنران: استاد بسیطی
  علت به زندان افتادن امام کاظم (ع)
(ضبط شده در 24 اردیبهشت 1394)
 نجات هشام توسط امام موسی بن جعفر (ع)
(ضبط شده در 25 دی 1393)
 ارجحیت امر امام و ماجرای علی بن یقطین
(ضبط شده در 7 مرداد 1393)
 ابهام در شناخت جانشین امام صادق(ع)
( ضبط شده در3 خرداد 93 - شهادت امام کاظم (ع))

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو