مهربانترین پدر امت

mehrbantarin.jpg
مهربان ترین پدر امت
سال تولید: 1395

مهربان ترین پدر امت

راهنما و هادی کسی است که دلسوز امت است... نمی تواند گمراهی مردمانش را ببیند... (مهدی) هدایت کننده دلسوز ماست که دل ما برایش پر میزند...


DB576.png
DB360.png
DB270.png

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو