مهر هادی

imamhadi.jpg
مهر هادی
سال تولید: 1396
عبدالرحمان در روز احضار امام هادی (ع) برای اجرای حکم قتلشان به بغداد می رسد. با دیدن امام مهر ایشان سراسر وجودش را فرا می گیرد و در دل شروع به دعا کردن برای سلامتی امام می کند ...
DB360.png
DB240.png

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو