نفر ششم پنج تن!

nafaresheshom.jpg
نفر ششم پنج تن
سال تولید:1394
ای نفر ششم پنج تن!
،جبرئیل آمد و اسم زینب را براى تو از آسمان آورد
اى زینت پدر! اى درخت زیباى معطر! ... اما ...
لزومى نداشت نام زینب را کسى بر زبان بیاورد. اگر کسى مى گفت: عالمه، اگر کسى مى گفت عارفه، اگر کسى مى گفت کامله، همه ذهنها تو را نشان مى کرد...
DB360.png
DB270.png

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو