Usoel ad-Dien (Fundamenten van Religie) voor Kinderen

In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Usoel ad-Dien (Fundamenten van Religie) voor Kinderen

 

De lessen ‘Usoel ad-Dien voor Kinderen hebben als doel om kinderen van 8 t/m 12 jaar oud, kennis te laten maken met de basis van onze Aqidah (geloofsovertuiging).

Deze lessen zijn geschreven door deskundigen en docenten van ‘Het huis van kinderen en tieners’ van de organisatie Mohammad Foundation.

   


Les 6: Te snel oordelen is verboden

(Adalah - deel 1)

Auteur: Zahra Moradi

Vertaling: Sayed Sadjad Alawy & Sayed Ali Djawad Alawy

Met dank aan: Simin Rafati, Fatemeh Arzani, Milad Daliri


   

Herinnering:Laten wij niet te snel oordelen.

   

Inhoud van de les:

Laten wij even kijken naar wat wij in de vorige lessen hebben geleerd. Wij begonnen met een introductie van Usoel ad-Dien, de fundamenten van religie. Wij hebben gezegd dat als de Islam een boom was, de Usoel ad-Dien de wortels van deze boom zijn. De boom zal sterven als de wortel wordt afgehakt of eruit wordt getrokken en net als de boom zal het geloof in de Islam niet compleet zijn, als je niet gelooft in de Usoel ad-Dien.

Uit hoeveel zuilen bestaat Usoel ad-Dien?

{De docent kan de kinderen helpen door hints te geven.}

De eerste zuil was Tawhied,de eenheid van Allah (swt). Dit hebben wij in de vorige les geleerd, samen met Asma ul-Husna, de namen van Allah (swt). Vandaag gaan wij het hebben over een andere zuil van Usoel ad-Dien, namelijk Adalah (Rechtvaardigheid).

Wat bedoelen wij met rechtvaardigheid? Allah (swt) is rechtvaardig, Hij behandelt iedereen gelijk en onderdrukt niemand, doet niemand pijn. Soms gebeuren er dingen in ons leven, die niet zo fijn zijn en wij niet rechtvaardig vinden. Maar als wij een beetje tijd nemen en hierover nadenken, dan zien wij in dat de gebeurtenis wel rechtvaardig was.

Op een schooldag ging de bel van de pauze en alle kinderen gingen vrolijk naar buiten. De juffrouw riep een van de kinderen, genaamd Mariam, en gaf haar een banaan en een pakje Wiki. Een paar kinderen die nog bij de deur stonden zagen dit.

Deze kinderen vonden het niet leuk dat Mariam eten en drinken kreeg van de juf en zij niet. Zij werden boos op de juf. Een van de kinderen vond het oneerlijk dat Mariam wel eten en drinken kreeg en de rest niet. Een ander kind vond het niet rechtvaardig van de juf. Waarom moest de juffrouw Mariam anders behandelen dan de rest?

De kinderen waren buiten aan het spelen in de pauze tot zij de bel hoorden. Alle kinderen renden terug naar de klas.

Toen de juffrouw de klas binnenkwam, zag zij aan de gezichten van de kinderen dat zij boos waren. Zij vroeg aan de kinderen: ‘Waarom kijken jullie zo boos, wat is er gebeurd?’

Een van de kinderen antwoordde: ‘Juffrouw, u zegt altijd dat u evenveel van ons allemaal houdt, maar vandaag heeft u Mariam wel eten en drinken gegeven en de rest niet. Ik vind dit niet eerlijk.’

De juffrouw glimlachte en zei: ‘Mijn lieve kinderen, jullie hebben te snel geoordeeld. Heel vaak hebben wij weinig informatie over iets en oordelen wij te snel over bepaalde dingen. Jullie hebben vandaag gezien dat ik Mariam eten en drinken heb gegeven, maar jullie weten niet waarom.’

‘Lieve Mariam, mag ik vertellen wat er gisteren is gebeurd?’ Mariam knikte ja.

De juf zei: ‘Kinderen, Mariam en haar gezin wonen sinds een paar maanden in onze stad en zij wonen in dezelfde straat als ik. Gisteravond nadat ik klaar was met boodschappen, zag ik een ambulance voor hun deur staan. Toen ik bij hun deur kwam, was de ambulance weggereden. Ik heb van de buren van Mariam gehoord dat haar moeder een hartziekte heeft en dat zij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Vanochtend toen ik Mariam op school zag, vroeg ik hoe het ging met haar moeder. Zij zei dat haar moeder nog een paar dagen in het ziekenhuis moet blijven.

Ik vroeg aan haar of zij had ontbeten. Zij zei dat zij geen honger had. Ik vroeg toen of zij eten had meegenomen voor de pauze. Zij zei nee, haar gedachte was alleen bij haar moeder. Daarom heb ik haar in de pauze mijn eigen eten gegeven.

Nu is mijn vraag aan jullie: ben ik oneerlijk geweest tegen jullie?’

De kinderen waren verdrietig over de ziekte van de moeder van Mariam en boos op zichzelf, omdat zij te snel hadden geoordeeld. Zij riepen allemaal: ‘Nee, wij hebben een fout gemaakt. Sorry’

De juffrouw lachte en zei: ‘Geeft niet. De gebeurtenis van vandaag moet een les voor jullie zijn. Nooit te snel oordelen. Vaak weten wij niet alles en denken wij verkeerd over bepaalde dingen, terwijl het niet zo is.’

Kinderen, net zoals dit verhaal, zitten wij ook vaak fout met Allah (swt). Wij zien iets, wat in onze ogen niet goed is of niet eerlijk. Maar wij zien slechts een klein deel daarvan of weten maar een klein beetje.

Wij moslims geloven dat Allah (swt) rechtvaardig is en nooit oneerlijk en onrechtvaardig zal zijn. Om rechtvaardig te zijn, moet een persoon alles weten over een bepaalde zaak of probleem. Om rechtvaardig te kunnen zijn, heb je alle informatie nodig. Als een rechter te weinig informatie heeft, kan hij nooit eerlijk oordelen. Voor een rechter kunnen dingen geheim worden gehouden, zodat hij niet genoeg weet. Maar geldt dit voor Allah (swt) ook? Is het mogelijk dat Allah (swt) te weinig weet over iets of iemand en dat Hij een fout maakt?

Alles wat Allah (swt) doet en alle beslissingen die Hij neemt voor de mensen die geloven in Hem, worden gedaan door Zijn slimheid en kennis. Allah (swt) heeft kennis van alles en weet wat er in de wereld gebeurt. Hij weet zelfs wat er in onze gedachtes speelt.

Dus als er ooit wat gebeurt en in jouw ogen is dat niet eerlijk van Allah (swt), dan moet je de les van vandaag niet vergeten. De enige die kennis heeft van alles wat er gebeurt en gaat gebeuren, is Allah (swt). Onze kennis is niet zo groot dat wij alles kunnen begrijpen of zien. Onze kennis is beperkt.

Onze Barmhartige Allah (swt) is rechtvaardig, eerlijk en Hij zal zijn dienaren nooit onderdrukken of pijn doen. Daarom geloven wij in de rechtvaardigheid van Allah (swt), en is het onderdeel van onze Usoel ad-Dien.

 

Mohammad Foundation

 

Join us