Usoel ad-Dien (Fundamenten van Religie) voor Kinderen

In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Usoel ad-Dien (Fundamenten van Religie) voor Kinderen

 

De lessen ‘Usoel ad-Dien voor Kinderen hebben als doel om kinderen van 8 t/m 12 jaar oud, kennis te laten maken met de basis van onze Aqidah (geloofsovertuiging).

Deze lessen zijn geschreven door deskundigen en docenten van ‘Het huis van kinderen en tieners’ van de organisatie Mohammad Foundation.

   


Les 10: De Boodschappers van Allah (swt)

(Nubuwwah - deel 1)

Auteur: Zahra Moradi

Vertaling: Sayed Sadjad Alawy & Sayed Ali Djawad Alawy

Met dank aan: Simin Rafati, Fatemeh Arzani, Milad Daliri


    

Herinnering: Wanneer wij de naam van de Profeet (saws) horen, zenden wij, uit dank voor alles wat hij (saws) heeft gedaan voor onze leiding en redding, de Salawat.

   

Inhoud van de les:

In de afgelopen paar lessen hebben wij gesproken over de fundamenten van religie (Usoel ad-Dien). Uit hoeveel zuilen bestaat dit? Juist, 5.

Deze zijn: Tawhied (Eenheid van Allah (swt), Adalah (Rechtvaardigheid van Allah (swt), Nubuwwah (Profeetschap), Imamah (Leiderschap) en Qiyamah (Dag des Oordeels).

Wat betekent Usoel Ad-Dien? Fundamenten van Religie.

Wij hebben ook verteld waarom wij deze beschouwen als de fundamenten van religie. Waarom? Juist, omdat zij erg belangrijk zijn. Als wij de Islam als een boom zien, die wortels, takken en vruchten heeft, dan rekenen wij deze vijf (Tawhied, Adalah, Nubuwwah, Imamah en Qiyamah), tot de wortels van deze boom.

Dus, als iemand niet in een van deze punten gelooft, of zijn geloof hierin is niet helemaal juist, dan is het alsof de wortels van zijn geloof zijn uitgedroogd en de takken en vruchten ook snel uitgedroogd zullen worden en zullen verdwijnen.

Goed, hoeveel punten (van de 5) hebben wij tot nu toe besproken?

Twee: Tawhied en Adalah. Tawhied wil zeggen dat onze schepper, Allah (swt), 1 is en dat niks/niemand gelijk is aan hem. Adalah wil zeggen dat Allah (swt) rechtvaardig is en niemand onrecht aandoet.

Vandaag zullen wij het hebben over de derde zuil, namelijk Nubuwwah (Profeetschap).

Profeetschap is het geloof dat de lieve en zorgzame Allah (swt) tussen zijn dienaren een aantal van hen heeft verkozen tot Profeet’, om ons mensen te leiden op het goede pad. De moslims geloven in alle profeten en respecteren hen allemaal.

Herinneren jullie je nog dat wij zeiden dat Allah (swt) erg lief is en dat Hij erg veel van ons houdt? Herinneren jullie je nog dat wij zeiden dat Allah (swt) niks voor ons wenst, behalve goedheid?

Daarom heeft Hij voor ons een duidelijke en heldere levenswijze vastgesteld. Kinderen, accepteren jullie dat Allah (swt), die ons heeft gecreëerd, het beste weet wat goed en/of slecht voor ons is? Wat gezond is voor ons en wat schadelijk is? Dus er is geen pad of levenswijze, die beter is dan het pad en de levenswijze die Allah (swt) voor ons heeft gemaakt.

Zij noemen dit pad en deze levenswijze, die door Allah (swt) is gecreëerd, ook wel Dien (Geloof/religie).

Geloof spreekt over verschillende kwesties in het leven. Hoe kun je bijvoorbeeld beter eten, wat is goed voor onze gezondheid en wat is slecht? Het verhaal van bijvoorbeeld slapen, niet met een volle buik slapen, niet op onze buik slapen, wat te doen voor het slapengaan, wat te doen als wij wakker worden? Hoe te praten, wat wel en niet te zeggen? Hoe wij onze vrienden moeten behandelen, hoe wij onze ouderen moeten behandelen, hoe wij zelfs dieren en planten moeten behandelen ... en nog veel meer.

Een van de taken van de profeten was om dit geloof van Allah (swt) aan de mensen te brengen.

De mensen van elke periode en tijd hadden hun eigen profeet. De barmhartige Allah (swt) stuurde 124.000 vriendelijke en meelevende profeten om de mensen te leiden en gelukkig te maken. Zij kwamen de een na de ander en brachten de boodschap van Allah (swt) over aan de mensen.

Hoeveel van Allah’s (swt) profeten kunnen jullie opnoemen?                    Heel goed!

Nu is de vraag: Hoe konden de mensen er zeker van zijn dat deze persoon die beweert een Profeet te zijn, werkelijk door Allah (swt) is gekozen?

Allereerst hadden zij op zijn woorden moeten letten. Als de woorden van die persoon onverstandig waren, zouden zij hebben geweten dat hij een leugenaar was en niet van Allah (swt) kon komen. De profeten stonden nooit bekend als leugenaars. Of als die persoon mensen zou vragen iets te doen voor zijn eigen voordeel, bijvoorbeeld om hem geld te geven of om zijn persoonlijke werk te doen, zou het duidelijk zijn dat hij een oplichter is en die mensen wil misleiden.

Een andere manier was dat de ware profeten dingen konden doen, met Allah (swt) Zijn wil, die andere mensen niet konden doen, zoals het doen herleven van de doden of het splijten van een pad in het midden van de zee …

Deze dingen, die een teken waren van Allah (swt)s macht en de oprechtheid van de profeet, worden wonderen genoemd. Gewoonlijk werden een of twee wonderen bij de mensen verricht, zodat er geen twijfel over bestond dat de Profeet de waarheid sprak en inderdaad een boodschap van Allah (swt) had ontvangen.

Wie van jullie kent de naam van de eerste Profeet?        

Juist! Profeet Adam (vrede zij met hem).

Wie weet nu wat de naam van de laatste Profeet is?                      Goed zo! Profeet Mohammad (vrede zij met hem en zijn familie)

{De docent zegt zelf ook de Salawat samen met de groep}

Profeet Mohammad (saws) heeft met zijn hart en ziel de religie van Allah (swt) gekozen. Alle Moslims zouden graag de heilige Profeet willen zien en zij zijn dankbaar voor zijn inspanningen om ons te kunnen leiden. Op dit pad, waarin hij ons wilde leiden werd hij geslagen, beledigd, vervloekt en verloor hij zijn familieleden en dierbaren.

Maar hij nodigde mensen altijd uit om goede daden te verrichten met een lachend en vriendelijke gezicht, en hield hun weg van slechte daden. In plaats van stenen en stokken te aanbidden, zei hij bijvoorbeeld: 'Aanbid de enige Allah (swt), stoor elkaar niet, wees aardig voor je kinderen, eet niets met vuile handen, spreek niet lelijk tegen elkaar, wees betrouwbaar en eerlijk, lieg niet, ... maar sommige mensen hielden niet van deze woorden. Zij wilden de baas spelen over anderen, elkaar bedriegen, iedereen die zij niet mochten doden, met geweld alles van anderen afpakken, maar Profeet Mohammad (saws) hield hen tegen.

De Profeet (saws) wijdde zijn hele leven, rijkdom en bezittingen aan het geluk van de mensen. Daarom zenden wij elke keer dat wij zijn naam horen, zegeningen naar hem om te laten zien hoeveel wij van hem houden en hem danken voor zijn inspanningen om ons te leiden. Dat wil zeggen, wij vragen Allah (swt) om de Profeet (saws) de hoogste positie en rang te schenken.

Goed, mijn lieve kinderen. Laten wij nu met zijn allen een luide Salawat reciteren, om onze geliefde Profeet (saws) te bedanken voor alle moeite die hij (saws) voor ons heeft gedaan. Heel goed!

Laten wij niet vergeten dat vanaf nu, elke keer dat wij de naam van Profeet Mohammad (saws) horen, wij zegeningen (Salawat) moeten zenden.

   

 

Mohammad Foundation

 

Join us