Usoel ad-Dien (Fundamenten van Religie) voor Kinderen

In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Usoel ad-Dien (Fundamenten van Religie) voor Kinderen

 

De lessen ‘Usoel ad-Dien voor Kinderen hebben als doel om kinderen van 8 t/m 12 jaar oud, kennis te laten maken met de basis van onze Aqidah (geloofsovertuiging).

Deze lessen zijn geschreven door deskundigen en docenten van ‘Het huis van kinderen en tieners’ van de organisatie Mohammad Foundation.

   


Les 12: De Twaalf barmhartige Imams (as)

(Imamah - deel 1)

Auteur: Zahra Moradi

Vertaling: Sayed Sadjad Alawy & Sayed Ali Djawad Alawy

Met dank aan: Simin Rafati, Fatemeh Arzani, Milad Daliri


    

 Herinnering: Laten wij de Imams (as) liefhebben en dingen doen, die Allah (swt) en hen blij maken.

   

Inhoud van de les:

In de laatste twee lessen spraken wij over ‘Profeetschap’ en hebben wij gezegd dat de Barmhartige Allah (swt), profeten stuurt om ons te leren hoe wij goed en gelukkig kunnen leven. Wij zeiden ook dat de Profeten (as) een andere speciale missie hadden, namelijk het voorstellen van de laatste Profeet, Profeet Mohammad (saws). Alle profeten (vrede en zegeningen van Allah zij met hen), vertelden mensen dat zij van de Profeet Mohammad (saws) moesten houden en naar zijn woorden moeten luisteren als zij in zijn tijd zouden leven.

De laatste Profeet, Profeet Mohammad (saws), leefde tussen mensen die Allah (swt) niet kenden, niet wisten hoe zij met elkaar om moesten gaan, niet goed en gezond voedsel aten, geen medelijden hadden met hun eigen kinderen en buitenlanders ...

De Profeet Mohammad (saws) leerde deze mensen de juiste manier van leven.

Maar wie komt er na de Profeet (saws). Zou de Barmhartige Allah (swt), die sinds de tijd van Profeet Adam (as) 124.000 profeten naar het volk zond, de mensen achterlaten zonder een leraar/gids? Wat moest men doen wanneer zij met vragen rondliepen of als de woorden van Allah (swt) en de Profeet veranderd werden en de mensen weer misleid werden?

Om deze reden heeft onze Goede en Vriendelijke Allah (swt) ons niet achtergelaten zonder gids na de Profeet Mohammad (saws). Hij koos twaalf van zijn beste, meest medelevende, wijze en liefhebbende dienaren als Imams (as). De Imams (Arabisch voor leiders) en de opvolgers van de Profeet Mohammad (saws).

Een Imam (as) moet, net als Profeten, bepaalde kenmerken hebben:

-    De Imam (as) moet gekozen zijn door Allah (swt).

-    De Imam (as) heeft geen fouten en/of zondes op zijn naam. Hij is schoon, rein en vrij van zonden.

-    De Imam (as) moet de meest wijze en meest geleerde onder de mensen zijn, die de beste manieren van alle mensen heeft.

Toen Profeet Mohammad (saws) nog leefde, had hij de mensen herhaaldelijk het goede nieuws gegeven, door vaak te zeggen:

‘Oh mensen, na mij zullen er twaalf Imams komen, die Allah (swt) heeft gekozen om u te leiden. Hun woord is het woord van Allah (swt). Wie van hen houdt, Allah (swt) houdt van hem; wie hen onrecht aandoet en niet naar hen luistert, heeft Allah (swt) onrecht aangedaan.’

De Profeet stelde zelf deze 12 Imams voor bij hun namen:

{De docent noemt samen met de kinderen de namen van deze twaalf Imams op, zodat de kinderen de namen van deze Imams op volgorde leren kennen.}

-    Imam Ali, Amir al-Mu’minien (as)

-    Imam Hassan al-Mujtaba (as)

-    Imam Hussain, Sayed ash-Shuhada (as)

-    Imam Ali, Zain al-Abidien / Sajjad (as)

-    Imam Mohammad, al-Baqir (as),

-    Imam Ja’far, as-Sadiq (as)

-    Imam Musa, al-Kadhim (as)

-    Imam Ali, ar-Ridha (as)

-    Imam Mohammad, al-Jawad (as)

-    Imam Ali, al-Hadi (as)

-    Imam Hassan, al-Askari (as)

-    Imam Mohammad al-Mahdi (moge Allah zijn komst bespoedigen)

Omdat de namen van sommige Imams hetzelfde zijn, er zijn meerdere Imams met de naam Ali of Mohammad, kun je hun titels uit het hoofd leren. Wij kunnen bijvoorbeeld tegen de achtste Imam zeggen: Imam ar-Ridha (as).

Lieve kinderen, de twaalf Imams worden ook wel A’immah genoemd. ‘A’immah’ is een meervoud van Imam. Zoals ik al zei, alle twaalf Imams zijn de beste, meest vriendelijke, meest wijze en meest medelevende mensen, onder ons.

De Imams (as) zijn barmhartiger dan elke vader en vriendelijker dan welke moeder dan ook. Zij houden van ons en wij houden van hen, zoals onze barmhartige Profeet (saws). Daarom doen wij ons best, zodat Allah (swt) en de Imams niet boos op ons zullen zijn, met alles wat wij doen.

{De docent herhaalt de namen van de Imams (as) met de kinderen. Maak dit keer gebruik van de titels van de Imams (as), om het makkelijker te maken voor de kinderen. Bijvoorbeeld: Imam Sajjad (as)}

   

 

Mohammad Foundation

 

Join us