اسوه صابران (ع)

09K.jpg
گزیده سخنرانی ها
اسوه صابران (ع)
سخنران: استاد بسیطی
  افشای راز- علت به زندان افتادن امام کاظم (ع)
(ضبط شده در 24 اردیبهشت 1394)
 نجات هشام توسط امام موسی بن جعفر (ع)
(ضبط شده در 25 دی 1393)
 ارجحیت امر امام و ماجرای علی بن یقطین
(ضبط شده در 7 مرداد 1393)
 ابهام در شناخت جانشین امام صادق(ع)
( ضبط شده در3 خرداد 93 - شهادت امام کاظم (ع))

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو