دریای حسن (ع)

04H.jpg
دریای حُسن (ع)
سخنرانی کامل
سخنران: استاد بسیطی

  ولادت امام حسن (ع)
(ضبط شده در 21 تیر 1393)
 شهادت امام حسن (ع)
(ضبط شده در 7 صفر- 28 آبان 1394)
  شهادت امام حسن (ع)
(ضبط شده در 7 صفر - 9 آذر 1393)

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو