شب قدر
گزیده سخنرانی ها
شب قدر
سخنران: استاد بسیطی
  حقیقت شب قدر
(ضبط شده در رمضان 1394 - شب نوزدهم)
  تقدیر خیر برای چه کسانی نوشته می شود؟
(ضبط شده در رمضان 1394 - شب بیست و سوم)
 عاق والدین و قاطع رحم در شب قدر خیر نمی بیند
(ضبط شده در رمضان 1393 - شب سیزدهم)
 برترین عمل در شب قدر
(ضبط شده در رمضان 1393 - شب نوزدهم)
 چگونگی تقدیر اعمال در شب قدر
(ضبط شده در رمضان 1393 - شب نوزدهم)
 روح شب قدر
(ضبط شده در رمضان 1393 - شب نوزدهم)
 شرط استجابت دعا در شب قدر
(ضبط شده در رمضان 1393 - شب نوزدهم)
 لیلة القدر چیست؟
(ضبط شده در رمضان 1393 - شب نوزدهم)
 طلب عافیت دین در شبهای قدر
(ضبط شده در رمضان 1393 - شب بیستم)
 توجه امام زمان به ما در شب قدر

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو