سرود آزادگی

Untitled-1.jpg
سرود آزادگی
سال تولید: 1392
حسین، صدای عدالت خواهی و آزاده اندیشی بود که به خاک و خون کشیده شد. اما ... خالق عدالت اهل ایمان را به وارث حسین، مهدی بشارت داد.
DB576.png
DB360.png

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو